Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

the Snippets in Blog Posts

Bài đăng phổ biến

Breaking News:

latest

Slideads

CẦN PHẢI HIỂU NGƯỢC LẠI CÁC DANH XƯNG TRONG CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI

CẦN PHẢI HIỂU NGƯỢC LẠI CÁC DANH XƯNG TRONG CÁC CHẾ ĐỘ  ĐỘC TÀI . Đánh tráo khái niệm là thủ pháp lừa bịp, nói láo của các chế độ  độc...

CẦN PHẢI HIỂU NGƯỢC LẠI CÁC DANH XƯNG TRONG CÁC CHẾ ĐỘ  ĐỘC TÀI.

Đánh tráo khái niệm là thủ pháp lừa bịp, nói láo của các chế độ  độc  tài. Do đó đối với các khái niệm mà chế độ  độc  tài nêu ra, cần phải hiểu ngược lại thì mới đúng bản chất vấn đề.

Ví dụ tên nước là :
- Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cần phải hiểu đúng là : Việt Nam độc tài quân chủ.
- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Cần phải hiểu đúng là "quân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
- Độc lập- Tự do- Hạnh phúc. Cần phải hiểu đúng là "Phụ thuộc- Nô lệ- Bất hạnh".

- "Chính quyền nhân dân" : Chính quyền phản nhân dân.
- "Công an nhân dân" : Công an chống nhân dân.
- "Quân đội nhân dân": quân đội đánh thuê cho đảng.
- Nhà nước nhân dân ": nhà nước cai trị.
- "Ủy ban nhân dân": nhà cầm quyền địa phương.
-" Chiến tranh nhân dân" : chiến tranh dùng dân chết thế.
-" Nghệ sĩ nhân dân" : tay sai của nhà cầm quyền trên mặt trận văn hóa.
- " Nhà báo nhân dân" :Bút nô.
- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân : công cụ chết thế cho chế độ .
- "Nhà giáo nhân dân": nhà giáo của chế độ. 
- "Báo chí cách mạng" : Báo chí phản cách mạng.
-"Văn học cách mạng" : Văn học phản cách mạng.
- "Lực lượng quần chúng" : tay sai của chính quyền cai trị.
-" Nghệ thuật quần  chúng" : nghệ thuật phục vụ cho sự cầm quyền của đảng.
- Thiên đường cộng sản : địa ngục của sự cướp đoạt quyền tư hữu.

Và còn rất nhiều danh xưng bị đánh tráo khác trên tất cả các lĩnh vực.

Duong Hoai LinhNo comments

Nội Bật