Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

the Snippets in Blog Posts

Bài đăng phổ biến

Breaking News:

latest

Slideads

TÀU CỘNG LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ KHÈ ÔNG TRUMP TRƯỚC KHI TỔNG THỐNG KÝ BAN HÀNH ĐẠO LUẬT NHƠN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ HONG KONG ?

TÀU CỘNG LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ KHÈ ÔNG TRUMP TRƯỚC KHI TỔNG THỐNG KÝ BAN HÀNH ĐẠO LUẬT NHƠN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ HONG KONG ? Dự luật nhơn quyền và D...

TÀU CỘNG LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ KHÈ ÔNG TRUMP TRƯỚC KHI TỔNG THỐNG KÝ BAN HÀNH ĐẠO LUẬT NHƠN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ HONG KONG ?

Dự luật nhơn quyền và Dân chủ Hong Kong đã được Thượng viện nhứt trí thông qua, giờ chỉ chờ tổng thống Donald Trump thò bút ký cái rột là nó sẽ trở thành Đạo luật thực thi để cứu lấy Hong Kong theo cách của chánh quyền tổng thống Donald Trump. Xin chúc mừng dân Hong Kong khi ánh dương quang đã ló dạng.

Phía Tàu cộng như bị nước sô đổ vô quần, lồng lộn, giãy nãy, triệu tập ngay Đại biện thường nhiệm Mỹ là William Klein đến để “phản đối mạnh mẽ”. Đại biện thường nhiệm là một đại biểu ngoại giao thường trú do Bộ trưởng Ngoại giao của một nước sai phái đi nước khác nhưng có thứ bậc thấp hơn so với đại sứ và công sứ. Đồng thời Tàu cộng cũng lên tiếng khè Ông Trump rằng "Tàu cộng sẽ đưa ra các biện pháp phản đối mạnh mẽ nhứt, và Mỹ phải gánh mọi hậu quả”.

Chà, coi bộ "mộng hạnh" dữ đa, mà cũng đúng thôi vì bản chất của Tàu cộng là loại "mạnh họng" mà và dù gì thì lãnh vực Quốc phòng và Đối ngoại của Hong Kong do Tàu cộng đảm nhiệm theo Luật Cơ bản Hong Kong thì Tàu cộng la làng cũng là "trách nhiệm vụ và bổn phận sự" đó đa.

Nhưng la làng là việc của Tàu cộng còn mần thịt chánh quyền Hong Kong thân cộng là chuyện của Mỹ. Cùng lắm thì Tàu cộng kiện Mỹ ra Tòa án quốc tế thì Mỹ tốn công hầu còn Tàu cộng phải trả tiền án phí cho Tòa. Bởi vì theo Luật Cơ bản Hong Kong thì Hong Kong đã tham gia Công ước quốc tế về Chánh trị và Dân sự còn Tàu cộng thì mới ký, chưa tham gia chánh thức. 

Mặt khác, Hong Kong là một thực thể độc lập với Tàu cộng theo Luật Cơ bản mà chính Tàu cộng đã chủ trì ký kết, ban hành ở những lãnh vực sau:

1. Hệ thống và chánh sách xã hội chủ nghĩa sẽ không được thực hiện tại Đặc khu hành chánh Hong Kong, và hệ thống tư bản và lối sống trước đây sẽ không thay đổi trong 50 năm;

2. Tất cả cư dân Hong Kong sẽ bình đẳng trước pháp luật. Thường trú nhơn của Đặc khu Hong Kong - HKSAR có quyền bỏ phiếu và quyền ứng cử theo luật định;

3. Cư dân Hong Kong, trong số những thứ khác, tự do ngôn luận, tự do báo chí và xuất bản; tự do lập hội, tự do hội họp, tự do rước dâu, biểu tình, giao tiếp, vận động, lương tâm, tín ngưỡng tôn giáo và hôn nhơn; và quyền và tự do thành lập và tham gia công đoàn, và đình công;

4. Quyền TỰ DO của người dân Hong Kong sẽ là BẤT KHẢ XÂM PHẠM. Không có cư dân Hong Kong sẽ bị bắt giữ, giam giữ hoặc giam cầm bất hợp pháp. Việc tìm kiếm tùy tiện hoặc bất hợp pháp cơ thể của bất kỳ cư dân nào hoặc tước quyền hoặc hạn chế quyền tự do của người đó sẽ bị cấm. Tra tấn bất kỳ cư dân hoặc tước đoạt bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp cuộc sống của bất kỳ cư dân sẽ bị cấm;

5. Các quy định của "Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chánh trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa" và các công ước quốc tế áp dụng cho Hong Kong sẽ vẫn có hiệu lực và sẽ được thực thi theo luật của HKSAR.

6. Chánh quyền trung ương của Tàu cộng chỉ giữ vai trò bảo đảm quốc phòng và ngoại giao theo quy định tại Luật Cơ bản Hong Kong và Tuyên bố Trung - Anh được tham chiếu để soạn thảo và ban hành Luật Cơ bản.

Tàu cộng cứ khè cho rả họng, cứ kiện cho thỏa lòng nếu muốn. Bởi vì Hong Kong không phải là các khu tự trị "đơn phương" như Tân Cương, Tây Tạng cho nên Mỹ không khó thực thi các biện pháp cứng rắn căn cứ theo Đạo luật nhơn quyền và Dân chủ Hong Kong. Tàu cộng mà côn đồ thì lịnh áp thuế mạnh tay của tổng thống Trump sẽ có cớ để phất cờ./.

Tran Hung.No comments

Nội Bật