Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

the Snippets in Blog Posts

Bài đăng phổ biến

Breaking News:

latest

Slideads

DONALD TRUMP CHỐNG ĐAO CHỜ TẬP TRẢ ĐŨA SAU KHI ĐÃ KÝ BAN HÀNH ĐẠO LUẬT BẢO VỆ HONG KONG

DONALD TRUMP CHỐNG ĐAO CHỜ TẬP TRẢ ĐŨA SAU KHI ĐÃ KÝ BAN HÀNH ĐẠO LUẬT BẢO VỆ HONG KONG Trả đũa đi, Trump đây tiếp hết bởi vì Nước Mỹ ...

DONALD TRUMP CHỐNG ĐAO CHỜ TẬP TRẢ ĐŨA SAU KHI ĐÃ KÝ BAN HÀNH ĐẠO LUẬT BẢO VỆ HONG KONG

Trả đũa đi, Trump đây tiếp hết bởi vì Nước Mỹ còn cất trong kho hơn 150 dự luật 'tổng tấn công' Tàu cộng nếu Mỹ muốn phát động. Nếu Tàu cộng muốn nhận kết cục của Iraq và Tập Cận Bình muốn nối tử nghiệp của Saddam Hussein thì hãy trả đũa đi.

Trên hết vẫn là việc ông Trump có khả năng dụng tới việc kích hoạt Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) nhắm vào Tàu cộng như thời tổng thống George W. Bush đã từng kích hoạt để đánh sập Iraq và giết chết độc tài Saddam Hussein.

Khi tổng thống Trump kích hoạt Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) nhắm vào Tàu cộng thì các doanh nghiệp Mỹ kể cả đồng minh của Mỹ phải tự động rời khỏi Tàu cộng, lịnh phong tỏa Tàu cộng được thực thi. Khả năng chánh quyền của tổng thống Donald Trump sẽ can thiệp sâu hơn để giúp các trái chủ đòi hoặc xiêt món nợ cổ phiếu thời nhà Thanh có giá gốc và lãi hiện nay hơn 1 ngàn tỷ Mỹ kim.

Làm khó ông Trump một, ông Trump sẽ trả lại 10, vợ của ông Trump đã cảnh báo mà không chịu nghe. 

UY LỰC CỦA ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN HẠN KINH TẾ KHẨN CẤP QUỐC TẾ (IEEPA) CÓ BIẾN SỐ PHẬN TẬP CẬN BÌNH NHƯ SADDAM HUSEIN CỦA IRAQ ?

Có một quốc gia với sự cai trị độc tài đã bị Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) đánh sập và giết chết sau đó là Iraq của độc tài Saddam Hussein. Sau đây xin nói sơ về uy lực của vũ khí mềm đầy tử khí này vì thấy ông Trump đã tuyên bố Tập Cận Bình là kẻ thù và Tàu cộng là kẻ thù của Nước Mỹ cần phải tiêu diệt nó.

Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) ban hành năm 1977 nhằm cung cấp cho Tổng thống quyền hạn rộng lớn để điều chỉnh một loạt các giao dịch kinh tế sau tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia. 

Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) thực chất là một nhánh của Đạo luật Giao dịch với Kẻ thù (TWEA) ban hành năm 1917 bởi trung tâm của nó là để "ban hành chế độ trừng phạt hiện đại" của Mỹ nhắm vào các thế lực gây nguy hiểm cho Nước Mỹ.

Qua những lần sửa đổi, bổ sung, Đạo luật IEEPA đã trao quyền cho tổng thống gồm:

1. Điều tra, điều chỉnh hoặc cấm:
1.1. Mọi giao dịch bằng ngoại hối,
1.2. Chuyển khoản tín dụng hoặc thanh toán giữa, thông qua, hoặc cho bất kỳ tổ chức ngân hàng nào, trong chừng mực mà việc chuyển tiền hoặc thanh toán đó liên quan đến bất kỳ lợi ích nào của bất kỳ quốc gia nước ngoài hoặc quốc gia nào,
1.3. Nhập cảng  hoặc xuất cảng  tiền tệ hoặc chứng khoán; và

2. Điều tra, ngăn chặn trong quá trình điều tra, điều chỉnh, chỉ đạo và bắt buộc, vô hiệu hóa, ngăn chặn hoặc cấm đoán, bất kỳ việc mua lại, giữ, sử dụng, chuyển nhượng, rút, vận chuyển, nhập cảng hoặc xuất cảng, hoặc giao dịch, hoặc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào liên quan đến hoặc các giao dịch liên quan đến bất kỳ tài sản nào mà bất kỳ quốc gia nước ngoài hoặc quốc tịch nào có bất kỳ lợi ích nào của bất kỳ ai, hoặc đối với bất kỳ tài sản nào, thuộc quyền tài phán của Mỹ,

3. Khi Mỹ tham gia vào các hoạt động thù địch có vũ trang hoặc bị nước ngoài hoặc quốc tịch nước ngoài tấn công, tịch thu bất kỳ tài sản nào, thuộc thẩm quyền của Mỹ, của bất kỳ người nước ngoài, tổ chức nước ngoài hoặc nước ngoài nào mà tổng thống xác định đã lên kế hoạch, ủy quyền, hỗ trợ hoặc tham gia vào các hoạt động thù địch hoặc tấn công chống lại Mỹ; và tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với bất kỳ tài sản nào bị tịch thu sẽ phải tuân theo các điều khoản do Tổng thống chỉ đạo, trong cơ quan hoặc người như Tổng thống có thể chỉ định theo thời gian và theo các điều khoản và điều kiện đó như Tổng thống có thể quy định, tiền lãi hoặc tài sản đó sẽ được giữ, sử dụng, quản lý, thanh lý, bán hoặc giải quyết theo cách khác vì lợi ích của Mỹ.

 Những quyền hạn này có thể được thực thi "để đối phó với bất kỳ mối đe dọa bất thường và bất thường nào, có nguồn gốc toàn bộ hoặc đáng kể bên ngoài Mỹ, đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc nền kinh tế của Mỹ, nếu Tổng thống tuyên bố một quốc gia khẩn cấp liên quan đến mối đe dọa như vậy. Tổng thống có thể gọi IEEPA theo các thủ tục được quy định trong "National Emergency Act - Đạo luật khẩn cấp quốc gia - viết tắc là NEA"

Khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, NEA yêu cầu Tổng thống "ngay lập tức" truyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp tới Quốc hội và công bố nó trong Đăng ký liên bang. Tổng thống cũng phải xác định các quy định của pháp luật mà mình dự định sử dụng.

Ngoài các yêu cầu của NEA, IEEPA còn cung cấp một số hạn chế khác. Sơ bộ, IEEPA yêu cầu Tổng thống tham khảo ý kiến ​​của Quốc hội "trong mọi trường hợp có thể" trước khi thực hiện bất kỳ cơ quan nào được cấp theo IEEPA. Sau khi Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia viện dẫn IEEPA, người đó phải ngay lập tức truyền báo cáo tới Quốc hội ghi rõ:

(a) Các trường hợp bắt buộc phải thực thi thẩm quyền đó;
(b) Tại sao Tổng thống tin rằng những trường hợp đó tạo thành một mối đe dọa bất thường và bất thường, có nguồn gốc toàn bộ hoặc đáng kể bên ngoài Mỹ, đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc nền kinh tế của Mỹ;
(c) Các cơ quan có thẩm quyền được thực thi và các hành động được thực hiện trong việc thực thi các cơ quan đó để giải quyết các trường hợp đó;
(d) Tại sao Tổng thống tin rằng những hành động như vậy là cần thiết để đối phó với những trường hợp đó; và
(e) Bất kỳ quốc gia nước ngoài nào liên quan đến các hành động đó sẽ được thực hiện và tại sao các hành động đó phải được thực hiện đối với các quốc gia đó.

Sau đó, Tổng thống sẽ báo cáo về các hành động được thực hiện theo IEEPA ít nhất một lần trong mỗi khoảng thời gian sáu tháng tiếp theo mà chính quyền được thực thi. Theo NEA, trường hợp khẩn cấp có thể bị Tổng thống chấm dứt, bằng nghị quyết chung của Quốc hội hoặc tự động nếu Tổng thống không công bố trong Đăng ký Liên bang và gửi tới Quốc hội một thông báo cho biết tình trạng khẩn cấp đó sẽ tiếp tục có hiệu lực Sau kỷ niệm như vậy.

Sơ bộ về quyền hạn và trách nhiệm của tổng thống Mỹ được quy định tại Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Dưới đây là một số thí dụ điển hình khi các tổng thống tiền nhiệm đã sử dụng Đạo luật này:

1. Tổng thống Jimmy Carter:

Lần đầu tiên sử dụng IEEPA, Tổng thống Jimmy Carter đã ban hành một mịnh lịnh hành pháp vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến "tình hình ở Iran" và "chặn tất cả tài sản và lợi ích trong tài sản của Chính phủ Iran [... ]. Năm tháng sau, Tổng thống Carter đã ban hành lịnh thứ hai mở rộng đáng kể phạm vi của EO đầu tiên và ngăn chặn hiệu quả việc chuyển giao tất cả hàng hóa, tiền hoặc tín dụng cho Iran bởi bất kỳ ai thuộc quyền tài phán của Mỹ. Một mịnh lịnh tiếp theo đã mở rộng phạm vi bảo hiểm để chặn nhập cảng vào Mỹ từ Iran. Cùng với giải pháp khác nhau, các mịnh lịnh này đã chạm đến hầu như tất cả các liên hệ kinh tế giữa bất kỳ địa điểm hoặc pháp nhân nào thuộc quyền tài phán của Mỹ và lãnh thổ và chánh phủ Iran. 

Nhiều mịnh lịnh hành pháp viện dẫn IEEPA đã tuân theo mô hình giới hạn phạm vi này đối với một lãnh thổ, chánh phủ hoặc quốc tịch cụ thể. Năm 1979 Lịnh 12513 đã cấm "nhập cảng vào Mỹ hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc Nicaragua" và "xuất cảng hàng hóa từ Mỹ đến hoặc có ý định đến Nicaragua". Lịnh này cũng cấm các hãng hàng không Nicaragua và tàu của cơ quan đăng ký Nicaragua vào cảng của Mỹ.

Nam Phi thì dính Sắc lệnh 12532 của Mỹ cấm các giao dịch khác nhau với "Chánh phủ Nam Phi hoặc các thực thể thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Chính phủ nước này".

2. Tổng thống George W. Bush:

Không giống như Đạo luật Giao dịch với Kẻ thù (TWEA), Đạo luật IEEPA không cho phép Tổng thống nhận tài sản như hành động ban đầu. Năm 2001, theo yêu cầu của Chánh quyền George W. Bush, Quốc hội đã sửa đổi IEEPA như là một phần của Đạo luật PATRIOT của Mỹ để trả lại cho Tổng thống thẩm quyền giao tài sản bị đóng băng.

Ngày 20/3/2003, Tổng thống George W. Bush đã ban hành Sắc lịnh 13290, ra lịnh "tài sản bị chặn" của Chánh phủ Iraq và các cơ quan của nó , các công cụ, hoặc các thực thể được kiểm soát "được trao" trong Bộ Tài chính .... (để) được sử dụng để hỗ trợ người dân Iraq và hỗ trợ tái thiết Iraq với số tiền tịch thâu 300 triệu USD.

Một mịnh lịnh hành pháp tiếp theo đã chặn tài sản của các cựu quan chức Iraq và gia đình của họ, trao ủy quyền cho các quỹ bị chặn như vậy trong Bộ Tài chánh để chuyển đến Quỹ phát triển cho Iraq (DFI) để "được sử dụng để đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân Iraq, vì sự tái thiết kinh tế và sửa chữa cơ sở hạ tầng của Iraq, vì sự giải giáp liên tục của Iraq, vì chi phí của chánh quyền dân sự Iraq và cho các mục đích khác mang lại lợi ích cho người dân Iraq. 

Một quỹ 82DFI được thành lập bởi Nghị quyết 1483 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, yêu cầu các quốc gia thành viên đóng băng tất cả tài sản của chánh phủ Iraq cũ và Saddam Hussein, các quan chức cấp cao của chế độ của ông và các thành viên gia đình của họ, và sau đó chuyển tài sản đó cho DFI do Mỹ quản lý. Hầu hết các tài sản được giao cho Cơ quan cung cấp liên minh (CPA) sử dụng cho các dự án tái thiết và hoạt động của CPA.

Dính đòn của Bush con, chế độ độc tài Saddam Hussein đã sụp đổ sau đó và độc tài Saddam Hussein đã bị nhân dân Iraq ban cho cái chết là được treo cổ.
...
Nay tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ kích hoạt lại các Đạo luật trên nhắm vào Tàu cộng thì số phận của Tàu cộng với Tập Cận Bình và chóp bu cộng sản Tàu cộng liệu có giống như Iraq với độc tài Saddam Hussein hay không? Thời gian sẽ trả lời nhưng cá nhơn đã có dự cảm như bài viết ngày 22/10 năm ngoái dưới đây./.





1 comment

Nội Bật